“במיטה עם בן גוריון” – כתבה על הביוגרפיה החדשה על דוד בן גוריון ועל רומן מכתבים שהתגלה ב”גנזים”, שהתפרסמה בעיתון “הארץ”