להחיות ולהמית האחד את שירתו של השני – מתוך המדור “דברי הימים במעמקי הספרות העברית”, עיתון “ישראל היום”, 02.03.2018

בעקבות תערוכה שתעלה ב- 08/03/2018, במוזיאון ארץ ישראל המוקדשת למפגש המיוחד בין המשוררות זלדה ויונה וולך