מר שלונסקי הנכבד, אני גברת לא אדון!

מכתב נזעם כתבה לאה גולדברג לאברהם שלונסקי על ששלח לה מכתב הזמנה משוכפל ובו
1- היא נקראת א.נ. כלומר אדון נכבד, ו2- היא “גולדברג לאה”, ולא “לאה גולדברג”, כמו איזה חייל במסדר.
היזהרו משוררים בכבודן של משוררות! קראו ולימדו: