קרובה לנשמת הארץ – מתוך המדור “דברי הימים במעמקי הספרות העברית”, עיתון “ישראל היום”, 16.03.2018

להצצה בארכיונה של אסתר ראב