ביקור מפתיע

נכדיו של חיים יוסף ברנר באו לבקר בגנזים. התרגשות אדירה הייתה כשפגשו במכתביו של ברנר הסבא לאביהם אורי ניסן ברנר.