גם פרט צדדי ניתן להידרש – אשר ברש

מתוך הטור: דברי הימים – במעמקי הספרות העברית. ישראל היום 25.5.2018