מעשה בנעליים מאת שאול טשרניחובסקי

הסיפור מעשה בנעליים מאת שאול טשרניחובסקי השמור בגנזים בתוספת מאמר מאת ניצה פרילוק פורסם במוסף שבת של מקור ראשון 18.5.2018.