גלויות מוילנה 1923

הצייר בר זלקינד יצר סדרה של עשרה רישומים על גבי גלויות בכותרת, “ווילנער יידישע געטא” (הגטו היהודי בוילנה). בר זלקינד נספה בשואה.
על חלק מהגלויות נרשם ד”ש להמשורר שמעון הלקין מאת ח.לונסקי.
ח.לונסקי הוא חייקל לונסקי שהיה ספרן ספריית שטראשון בוילנה במשך כיובל שנים(1941-1894). לונסקי נספה בשואה.