לוין קיפניס “הישמר לך מכל חיה ולה שיניים”

המדור “דברי הימים במעמקי הספרות העברית” פורסם בישראל היום 22.6.2018