ראי אדמה

שירו של  שאול טשרניחובסקי “ראי אדמה” שארכיונו העשיר הופקד בגנזים וזכה במספר 1 מופיע בסרט “ארכיונאים חוגגים 70 לישראל” שהופק ע”י האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע בשיתוף  ישראל נגלית לעין (יד בן צבי) והמועצה לשימור אתרים.