אהבה ושברה- זלדה ויונה

אנו שמחים לבשר שלאור ההצלחה הגדולה של התערוכה אהבה ושברה המוצגת במוזיאון ארץ ישראל היא תוצג עד סוף אוקטובר 2018 .