ביקור בגנזים

אורי נכדו של מנחם פוזננסקי הגיע לבקר את הארכיון של סבו.