ארכיון חדש הגיע לגנזים

“גנזים” התעשרה החודש באוסף ארכיוני נוסף – ארכיונה המרתק של הסופרת וחברת הכנסת לשעבר יעל דיין. בין ספריה הידועים: פנים חדשות במראה, שני בנים למוות; אבי, בתו. האוסף כולל כתבי יד מקוריים, מכתבים וקטעי עתונות רבים.