שיתוף פעולה בין גנזים והספריה הלאומית

החודש החל פרויקט שיתוף פעולה בין הספריה הלאומית ל”גנזים” אגודת הסופרים. בשלב הראשון נמסרו לסריקה ארכיוניהם של י.ל. גורדון ונחום גוטמן. בהמשך ייסרקו ארכיונים חשובים נוספים מאוצרות “גנזים” ויועלו לרשת.