ביקור בגנזים

החוקרת אנה בנד שכותרת עבודת דוקטורט באוניברסיטת שיקגו בנושא סופרים ומשוררים יהודים בברלין ומקומות מגוריהם בראשית המאה העשרים. עבדה על מחקרה במכון גנזים בשלושת השבועות האחרונים.