מחברות הנערה חיה ינובסקי

מחברותיה  האבודות של הנערה חיה ינובסקי  שהיתה תלמידתו של ברנר בשנת 1915 נמסרו לאחרונה לגנזים והנה הן לפניכם