ביקור בגנזים

לגנזים הגיע ד”ר יאנוש קובאנאי, חוקר ומו”ל הונגרי המוציא לאור בין היתר את הרבעון “מולט אש יא וו” (“עבר ועתיד”). את כתב העת היהודי הונגרי הזה ייסד יוסף פטאי ב-1912 והוציא אותו עד הכיבוש הגרמני של הונגריה ב-1944. ד”ר קובאנאי חידש את הוצאת כתב העת החשוב הזה, העוסק בענייני תרבות יהודית וישראל, ב-1988 . ל”גנזים” הגיע כדי לעיין בארכיונו של אביגדור המאירי ובארכיונו של של אמיל פוירשטיין.