אורחים בגנזים

שמואל ברנר, בנו של בנימין ברנר- אחיו של  יוסף חיים ברנר, ביקר בגנזים יחד עם בתו גילי. הם עיינו בארכיונו של בנימין ואף העבירו לנו כמה תמונות היסטוריות של בנימין ברנר בצעירותו בבית הספר, בשורה הראשונה עם תרבוש טורקי.