ביקור בגנזים

שמואל וגילי ברנר בנו ונכדתו של בנימין ברנר-אחיו של יוסף חיים ברנר. ביקרו בגנזים ועיינו בארכיונו.