אורח בגנזים

המוסיקולוג וחוקר הזמר העברי, נחומי  הרציון הגיע לבקר בגנזים במסגרת מחקרו על שירים ששרו בתנועות הנוער החלוציות.