אורחות בגנזים

המשתתפות בסדנת הכתיבה של חגית חוף התארחו בגנזים.