גנזים בחדשות אגודת הסופרים

במסגרת  העלון של אגודת הסופרים לחודש נובמבר 2018  הוקדש חלק לגנזים