אורחת בגנזים

החוקרת אליזבטה קוסבסקה מפולין ביקרה בגנזים במסגרת מחקרה על  דוד לזאר.

\