אורחת בגנזים

הבלשנית פרופ’ צביה ולדן הגיעה לגנזים לעיין במכתביה של חמדה בן יהודה