אורח בגנזים

ד”ר חיים רוטמן ממכללת בוסטון בארה”ב העושה כאן פוסט דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בא לגנזים לעיין במכתבים של איש העלייה השנייה נתן חופשי.