שבועות

בחג שבועות תעשה לך, ביכורי ציר חיטין

חמשת שמותיו של חג השבועות מבטאים את מרכזיותו וחגיגותו של חג השבועות בחיי עם ישראל על כל שכבותיו, חג השבועות משלב את שמחתם של חקלאי התבואה, עם שמחתם של חקלאי עצי הפרי, יחד עם שמחתם של כלל ישראל המתעטרים בשמחתם של תלמידי החכמים ושומרי התורה, בעת שילוב השמחות וההתעלות הרוחנית נוספת גם שמחתם של האבות ובנים על ערבותם ההדדית אשר היא מבטיחה את המשכיותה ונצחיותה של התורה הקדושה.

חג שמח לכם ידידי מכון גנזים