גנזים בהארץ – יולי 2011

מאמר של אהרון מגד בהארץ , "מסתרי גנזים", דברים שנאמרו בטקס חנוכת המשכן החדש של ארכיון גנזים.