גנזים בהארץ נובמבר 2019 – אמציה פורת ודן בן אמוץ

ביום שישי 22.11.2019 פורסמו בתרבות וספרות של הארץ מכתבים של אמציה פורת לדן בן אמוץ המצווים בארכיונו של דן בן אמוץ שבארכיון גנזים. “מכתבים גנוזים – העברית היא אמנם לחמי האהוב, אבל גם החרא שאני משוקע בו”