גנזים בהארץ פברואר 2020 – מאמר על המשוררת דבורה פוגל

ב-15.2.2020 פורסם בתרבות וספרות של הארץ מאמרה של החוקרת ניצה פרילוק , אבקש לא לתת להם את תעודות הבגרות עד שישיבו לי או למר המנהל את הספרים . המאמר עוסק במכתב שכתבה המשוררת דבורה פוגל ליעקב נתנאלי רותמן, השמור בארכיונו שבמכון גנזים.