גנזים בישראל היום 7.8.2020

ביום שישי 7.8.2020 פורסמה במוסף שישבת של ישראל היום במדורו של דיוויד סלע כתבה על מכתב שכתב י”ד ברקוביץ לצבי ויסלבסקי ואשתו דבורה השמור בארכיונו של ויסלבסקי שנמצא בגנזים