גנזים ברשת תוכנית הרדיו של מכון גנזים – אוגוסט 2020

יו”ר גנזים אדיבה גפן ויצחק בר-יוסף מגישים תוכניות רדיו מאוצר ארכיון גנזים ברדיו מליץ

תוכנית על דן פגיס
תוכנית על זלדה ויונה וולך