גנזים בישראל היום 4.9.2020

ביום שישי 4.9.2020 פורסם במוסף שישבת של ישראל היום במדורו של דיוויד סלע מכתב שכתב המחנך ברוך כצנלסון למנחם ריבולוב , ששמור בארכיונו של ריבולוב בגנזים.