גנזים ברשת ב’

שיחה על גנזים בתוכניתו של משה טימור, שישי אישי ברשת ב’ ביום שישי 9.4.2021. קישור לשיחה, החל מדקה 30