ניוזלטר נובמבר 2021

רישומים ספרותיים

בין אבני החן שאנחנו מוצאים בארכיונים השמורים בגנזים, נמצאים רישומים מקסימים של סופרים ומשוררים. היו ימים, לפני שדוגמניות וכוכבי רשת תופסו את מרכז תשומת הלב הציבורי, שבהם העדיפו אמנים רבים לצייר את אנשי הרוח. וביניהם המשוררים והסופרים שלנו. הנה כמה מהרישומים האלה.                                                                              שלכם,  

אדיבה גפן וצוות מכון גנזים – אגודת הסופרים

אני מפנה את תשומת לבכם, שבחודש דצמבר תפתח במוזיאון ארץ ישראל התערוכה

הרפובליקה של הנדודים- אגרות מהעולם של אתמול

התערוכה ביוזמת גנזים ופרי שיתוף פעולה נוסף בין המכון למוזיאון