ניוזלטר ספטמבר 2023

ראש השנה תשפ”ד

ידידינו היקרים,

בהתקרב ראש השנה, הצצנו במכתבי ברכה של סופרים השמורים בארכיון מכון גנזים והנה רבים מהם, חוזרים על ברכות כאחד האדם: שנה טובה וברוכה וכיוצא בזה. ופה ושם – פניני ברכות “ספרותיות”.

ראש וראשון הוא יל”ג יהודה ליב גורדון שכתב בערב ראש השנה תרמ”ח (1887): “השנה העוברת / הייתה כמשמרת / קלטה השמרים / ופלטה היין”. גישה חיובית – הצרות (הקללות) שהיו, הן רק שלב ביניים לברכות הבאות – היין הטוב  המצפה לנו.

חיים גורי במכתב ברכה לשמעון הלקין מציין שהוא כותב את ברכת השנה הטובה התמימה, בעוד הכוכבים העולים בשמים ידעכו כבר בתחום השנה החדשה.

ישורון קשת כתב ליהודה בורלא –  “שהשנה הבאה עלינו – לטובה תבוא, ולא לרעה, חלילה, לברכה ולא לקללה” אך מציין, “ברור, כי כוחות נפש נחוצים לנו לקדם את פני הרעות” – והדברים ברורים לאור התאריך – ערב ראש השנה 1944, והמלחמה הנוראה עדיין משתוללת באירופה.

חיה ורד חיילת במלחמת יום העצמאות, שהייתה לימים משוררת, כתבה לפניה ברגשטיין, “לו תישא שנה זו פיצוי ונוחם, על הדם ועל היזע ועל תפילות שעדיין נשארו מעל”.

ונצטרף לברכה ששלח הסופר שניאור זלמן אש : “נאחל ברכות מאליפות – אפיריון מלא, בנוי לתלפיות, לשנה טובה ומאושרת, כולה כליל – תפארת”.

שנה טובה מאחלת אדיבה גפן וכל צוות מכון גנזים של אגודת הסופרים