אלף

סמליל כתב העת אלף

“אלף” הוא עיתונה של תנועת “העברים הצעירים“, שזכתה לכינוי “הכנענים“.  עורכיו העיקריים היו אהרן אמיר ו-אוריאל שלח, הוא יונתן רטוש, אשר ארכיוניהם האישיים שמורים ב”גנזים”. גם ארכיוניהם האישיים של משתתפים אחרים בכתב העת, כגון  עוזי אורנןעמוס קינןבנימין תמוז ו- ש. שפרה, נמצאים אף הם במכון גנזים. בדף זה תמצאו חלק מגליונות “אלף”. כל גליונות “אלף” שמורים ב”גנזים”. הגליונות נסרקו למחשב ביזמתו ובזכות מאמציו של ההיסטוריון ד”ר שי פררו, ומופיעים בסדר כרונולוגי הפוך (החדש ביותר תחילה).