אלף

סמליל כתב העת אלף

"אלף" הוא עיתונה של תנועת "העברים הצעירים", שזכתה לכינוי "הכנענים".  עורכיו העיקריים היו אהרן אמיר ו-אוריאל שלח, הוא יונתן רטוש, אשר ארכיוניהם האישיים שמורים ב"גנזים". גם ארכיוניהם האישיים של משתתפים אחרים בכתב העת, כגון  עוזי אורנןעמוס קינןבנימין תמוז ו- ש. שפרה, נמצאים אף הם במכון גנזים. בדף זה תמצאו אוסף של גליונות "אלף", אשר נסרקו למחשב ביזמתו ובזכות מאמציו של ההסטוריון ד"ר שי פררו. הגליונות מופיעים בסדר כרונולוגי הפוך (החדש ביותר תחילה).