“ידעתי את זדון לבבך” – מתוך המדור “דברי הימים במעמקי הספרות העברית”, עיתון “ישראל היום”, 2.02.2018