די בחמציץ ובקולורבי – מתוך המדור “דברי הימים במעמקי הספרות העברית”, עיתון “ישראל היום”, 16.02.2018