ביקור בגנזים

דרור, נינו של אהרון קמינקא בא לבקר את הארכיון המפואר של סבא רבא שלו, אהרון קמינקא.

הנה הוא מצלם את הארכיון