מפתח למסתרי הנפש – אלתר דרויאנוב

מפתח למסתרי הנפש – אלתר דרויאנוב  מתוך הטור ” דברי הימים:במעמקי הספרות העברית”, מוסף ישראל השבוע של ישראל היום 6.7.2018 .